Taxameterfusk inom taxinäringen

Skriftlig fråga 2018/19:680 av Jessica Thunander (V)

Jessica Thunander (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det finns taxiföretag i Sverige som använder sig av parallella redovisningssystem där taxichauffören kan redovisa en lägre summa i bilens taxameter (kassaregister) än i det interna systemet, ofta kopplat till ett företag med säte utomlands där de verkliga intäkterna redovisas. Kunden kan få en verifikation som upplevs som ett kassakvitto men som inte är utskrivet från bilens kassaregister, och därmed märks inte fusket. På detta sätt kan betydande skattesummor undanhållas svenska staten.

Enligt en ny undersökning som presenterats av Svenska Taxiförbundet förekommer det utbrett skattefusk vid resor med åtminstone ett av de företag som använder sig av parallell redovisning. Fusket är fångat på film. Intäkterna som registreras i kassaregistret är systematiskt lägre än resans verkliga kostnad som debiteras kunden. Enligt undersökningen erbjuds inte kunden i företagets bilar ett kvitto utskrivet från kassan.

Av taxitrafiklagen och Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik framgår det tydligt att intäkten från varje resa ska anges i taxametern vid resans slut och att kunden ska erbjudas ett taxameterkvitto vid avslutad resa. Detta innebär att företag som tillhandahåller den här typen av parallella system möjliggör systematiskt skattefusk i Sverige. Taxiförbundet bedömer att 700 miljoner kronor per år lämnas oredovisade enbart i Stockholm.

Förutom att staten behöver pengarna till vår gemensamma välfärd innebär detta en kraftig snedvridning av konkurrensen gentemot de taxiföretag som är baserade i Sverige. Dessutom gör det något med skattemoralen när människor ser att vissa kommer undan utan att göra rätt för sig. Det är alltså av flera anledningar angeläget att fusk stävjas.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra taxiföretag med parallella redovisningssystem från att kringgå kravet på intäktsredovisning och riktiga kassakvitton?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-20 Överlämnad: 2019-05-21 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga