Taxonomin och kärnkraften

Skriftlig fråga 2020/21:745 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om hur den så kallade taxonomin ska utformas. Förslaget innehåller en lista över energislag som kan anses vara hållbara, och där finns varken kärnkraft, vattenkraft eller bioenergi med. Tanken med listan är att den ska locka privat kapital till gröna investeringar och på så sätt bidra till EU:s Green Deal. Förslaget är nu ute på remiss till den 18 december.

Sverige har en av världens bästa energimixar. Den vilar främst på just kärnkraft och vattenkraft, vilket genererar mycket låga utsläpp av växthusgaser. Om liggande förslag till taxonomi blir verklighet betyder det att merparten av svensk elproduktion får en negativ stämpel för investerare och det därmed blir svårare att få lån. Det här är naturligtvis allvarligt, och jag utgår från att statsrådet och regeringen som helhet agerar med kraft för att påverka processen kring taxonomin i en för landet bättre riktning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att verka för att EU-kommissionens lista över hållbara gröna investeringar kommer att inkludera alla fossilfria kraftslag, exempelvis kärnkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-27 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga