Taxonomireglernas effekter på investeringar i det konventionella jordbruket

Skriftlig fråga 2020/21:1444 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

De EU-regler som kallas taxonomin handlar egentligen om ett ramverk för att definiera hållbara investeringar. Tanken är också att taxonomiförordningens definitioner ska utgöra en grundpelare för flera av de andra åtgärderna för hållbar tillväxt. Återhämtningen efter coronapandemin ska som bekant göras med hållbara investeringar. Därmed får definitionerna i taxonomiförordningen mycket stor betydelse för de framtida möjligheterna till finansiering. Jordbruket är inget undantag.

I förslaget till delegerade akter som EU-kommissionen lade fram i november anges kriterier för hållbart jordbruk. För att jordbruk ska anses vara hållbart ska det inte göra signifikant skada på biologisk mångfald. Ett av kriterierna för detta i bilaga 1, sida 5 säger att man därför bara får använda bekämpningsmedel som är godkända i ekoförordningen. Detta leder till att Sveriges konventionella jordbruk inte kommer att anses vara hållbart trots att det använder mycket mindre bekämpningsmedel (en tiondel av insektsbekämpningsmedel) och är mer klimatvänligt än merparten av utländskt jordbruk. Därmed kan det konventionella jordbruket få svårare att få kapital till de investeringar som annars skulle göras för att göra jordbruket än mer klimat-och miljövänligt. Detta är kontraproduktivt, och vi anser att Sverige bör verka för att stryka hänvisningen till ekoförordningen.

Därför vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande:

 

Har statsrådet agerat för att hänvisningen till ekoförordningen ska strykas så att inte bara det ekologiska jordbruket klassas som hållbart och därmed vara ensamt om att kunna få finansiering för ökad miljö- och klimatvänlighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-22 Överlämnad: 2021-01-25 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga