Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2012/13:536 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 23 maj

Fråga

2012/13:536 Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Jag har nåtts av signaler som säger att det i nya gymnasieskolan har blivit betydligt svårare att göra specialutformade program för att tillgodose de behov som ungdomar i behov av särskilt stöd kan ha. Min fråga handlar om en av dessa grupper ungdomar, de med kraftig hörselnedsättning, som många gånger har stora svårigheter att klara av engelska i gymnasieprogram och som om de väljer samhällsprogrammet tvingas läsa ytterligare ett modernt språk. I den gamla gymnasieskolan kunde man då göra det som hette specialutformade program. Nu kan man i stället göra individuellt anpassade program, men direktiven till dessa program finns enligt uppgift ännu inte på plats, och ingen kan svara på vad som gäller, något som försvårar studie- och yrkesvägledarnas uppgift.

Regeringen har i U2013/983/UH att ta ställning till ett förslag till beslut i Utbildningsdepartementet om att svenska för teckenspråk ska likställas med ämnet moderna språk i fråga om meritpoäng.

Min fråga till utbildningsministern är om den nya gymnasieförordningen ger hörande ungdomar med kraftig hörselnedsättning möjligheter att byta ut den programgemensamma kursens traditionella moderna språk såsom franska, tyska, spanska med mera mot teckenspråk och, om så är fallet, vilka åtgärder utbildningsministern avser att vidta så att studie- och yrkesvägledarna snarast kan få besked om vad som gäller så att de kan vidarebefordra detta till de ungdomar som är berörda inför höstens studier.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-23 Anmäld: 2013-05-23 Besvarad: 2013-05-29 Svar anmält: 2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)