Telefoni och bredband på landsbygden

Skriftlig fråga 2020/21:1132 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De tider vi nu upplever med pågående pandemi manar oss att stanna hemma för vår säkerhets skull. Särskilt utsatta för smittan är våra äldre medborgare. För dem är det då högst angeläget att deras förbindelser med omvärlden via telefon och bredband kan verka obrutet. 

I allt högre utsträckning gör vi beställningar hemifrån; matvaror handlas in för leverans och recept på medicin förnyas hemifrån. För många görs detta på telefon. I synnerhet i områden där internet är otillgängligt.

Men det som drabbar dem som bor långt ut på landet är att även telefonförbindelserna är otillräckliga. Nordvärmländska orter som Kärrbäckstrand, Tallåsberget, Båtstad, Bjurbeget, Värnäs och Bastuknappen har dålig mottagning och felmeddelanden är mer regel än undantag.

I Post- och telestyrelsens uppdrag ingår att ”främja tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet” (SFS 2007:951) och i enlighet med sitt regleringsbrev för 2020 ”följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband för hushåll och företag som berörs av den pågående avvecklingen av kopparnätet”.

Via sin hemsida kommunicerar PTS också målsättningar utifrån sitt uppdrag. Tre av dem är särskilt gällande utifrån den problematik som just nu är så aktuell på landsbygden:

  • Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla kan få tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas.
  • Alla har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster.
  • Konsumenter kan känna sig trygga med att deras rättigheter är väl tillgodosedda.

De här uppdragen och målsättningarna står i kontrast till de rapporter jag får från ovannämnda orter. Där har man under många år kämpat med bristande kommunikationer. Nu under pandemin får den här problematiken en mycket allvarlig inramning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att främja en bättre täckning för telefoni och bredband på de orter som anges ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-21 Överlämnad: 2020-12-21 Besvarad: 2021-01-04 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Anmäld: 2021-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga