Telias monopolställning

Skriftlig fråga 2000/01:1673 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 11 september

Fråga 2000/01:1673

av Sten Tolgfors (m) till näringsminister Björn Rosengren om Telias monopolställning

De statliga monopolen i Sverige faller ett efter ett, men tyvärr finns fortfarande ett antal situationer kvar i en gråzon mellan statliga monopol och privata aktörer. Ett sådant exempel är Telia. Telia har kvar en marknadsdominerande ställning som byggdes upp under monopoltiden. Telia har ännu monopol på den fasta teleanslutningen för konsumenter, även om samtalen är konkurrensutsatta. Telia ägs fortfarande till ca 70 % av svenska staten.

Hur denna ställning kan missbrukas såg vi prov på när Telia nyligen föreslog chockhöjningar av abonnemangskostnaderna för privatkunder. Huruvida denna höjning är motiverad eller inte är svårt att svara på, eftersom Telia på detta område saknar reell konkurrens. Många har dock reagerat över höjningens storlek.

Fri konkurrens garanterar att företagen inte kan göra ohemula höjningar eftersom de då i sekunden efter skulle slås ut av en konkurrent. Konsumenterna som i dag står maktlösa inför höjningen skulle genast ges ett vapen som chockhöjaren skulle vara maktlös inför, friheten att välja. Staten kan inte med ena handen skapa konkurrens via lagar och med andra handen upphäva den med sitt eget bolag.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vad avser näringsministern göra för att statligt ägda företag som Telia inte ska missbruka kvarvarande monopolställning på marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-11 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)