Temporär in- och utförsel av hästar

Skriftlig fråga 2018/19:883 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det finns få länder som står varandra så nära som Sverige och Norge och som är så betydelsefulla för varandra, inte minst ekonomiskt. Näringslivet i våra länder blir alltmer integrerade, särskilt i gränsbygder så som norra Bohuslän och Dalsland där också arbetsmarknadsregionerna är gränsöverskridande. Alltjämt finns det dock väldigt många gränshinder som behöver undanröjas. Arbetet med att identifiera och framförallt riva gränshinder behöver intensifieras och ges högre prioritet av både den svenska och norska regeringen liksom av respektive lands myndigheter.

 

Temporär import eller export av varor är ofta förenliga med betydande gränshinder. Inte minst gäller detta för temporär import eller export av hästar där gränshindren är många och dokumentationskraven omfattande. Bland annat kräver det norska Tollvesenet in ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Ett belopp som sedan betalas tillbaka vid utförsel. Det är dock ett administrativt krångligt förfarande och handläggningstiderna är ofta långa vilket gör att ägare kan behöva ligga ute med depositionsbeloppet under lång tid. Särskilt stort blir problemet om hästen förs över gränsen flera gånger under kort tid för t.ex. träning och eller tävling. Då kan ägaren tvingas ligga ute med flera depositionsbelopp för en och samma häst. Belopp som kan vara mycket betydande om berörd häst betingar ett högt värde. Just hur värdet på en häst ska beräknas och fastställas är också ett vanligt problem och det både vid införsel till Norge såväl som till Sverige. Andra problem rörande temporär in- och utförsel av häst är bland annat omfattande och ibland otydliga dokumentationskrav liksom att hästägare upplever olika praxis i olika tullregioner.

 

Det finns helt klart andra gränshinder som har större negativ påverkan på tillväxt och jobbskapande än de hinder som rör temporär in- och utförsel av hästar. Hästnäringen är dock en viktig och allt viktigare näring på landsbygden och hästsporten är mycket stor i både Sverige och Norge. Därav är det många såväl privatpersoner som företag som drabbas av dessa gränshinder och då särskilt personer och företag i gränsbygd som ofta tar hästar över gränsen för t.ex. träning eller tävling. En möjlighet värd att utreda är ett förenklat system för temporär in- och utförsel av hästar likt det som finns för hundar. Hundar kan nämligen fritt tas över gränsen förutsatt att de har ett hundpass och uppfyller vissa andra krav avseende bland annat åtgärder för att förhindra spridning av dvärgbandmask.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande.

 

Är statrådet beredd att vidta några åtgärder för att undanröja de gränshinder som finns vid temporär in- och utförsel av hästar över den svensk-norska gränsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-12 Överlämnad: 2019-08-13 Besvarad: 2019-08-27 Sista svarsdatum: 2019-08-27 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga