Teracom och marknäten

Skriftlig fråga 2016/17:42 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 26 augusti överlämnade Riksrevisionen en rapport till regeringen om det statliga företaget Teracoms verksamhet (dnr 3.1.1-2015-0901). I den finns ett flertal rekommendationer till regeringen för hur ägarstyrningen för Teracom ska kunna bli bättre. Rapporten inkluderade två uppmaningar om att staka ut den politiska viljan för vad Teracom ska ägna sig åt över huvud taget.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet och regeringen att följa Riksrevisionens rekommendationer avseende Teracom?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga