Terrafem, Roks och statligt stöd

Skriftlig fråga 2013/14:465 av Hamilton, Carl B (FP)

Hamilton, Carl B (FP)

den 7 mars

Fråga

2013/14:465 Terrafem, Roks och statligt stöd

av Carl B Hamilton (FP)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I ip-debatt 2013/14:284, den 28/2, sa interpellanten G Fridolin: ”Socialstyrelsen skriver tydligt i sitt beslut om medel till Roks att Roks inte får ge vidare medel till någon aktör som kan tänkas få nationella medel. Det innebär att det är oklart om Roks över huvud taget får ge medel till Terrafem när staten har gett medel till Terrafems stödtelefon.” Vidare anförde Fridolin: ”[I] det beslut som Socialstyrelsen har skrivit gällande Roks står det att verksamhetsbidraget beviljas enbart ’för de mål, aktiviteter och förväntade resultat som beskrivits i organisationens ansökan’. … [Att] Terrafem får medel till sin stödtelefon hindrar alltså att de får medel från Roks för sitt skyddade boende. Det är så beslutet uppfattas.” (mina kursiveringar).

Fridolins tolkning av beslut och rättsläget förefaller mig egendomlig och rimligen felaktig.

Fråga:

Tänker statsrådet ta några initiativ med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Svar anmält: 2014-03-19 Besvarad: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)