Terrorklassning av Muslimska brödraskapet

Skriftlig fråga 2019/20:1636 av Sara Gille (SD)

Sara Gille (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Muslimska brödraskapet är en organisation vars uttalade mål är att skapa en islamistisk stat. Flera länder betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terrororganisation, som även benämns som antisemitisk. Människor i bland annat Mellanöstern och i Nordafrika har lidit oerhört på grund av nätverkets terror.

Sedan 70-talet har Muslimska brödraskapet verkat i Sverige och har som uttalat mål att bilda en islamistisk stat. Svenska skattemedel går till olika organisationer som har en tydlig koppling till brödraskapet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Ämnar statsrådet och regeringen verka för att terrorklassa Muslimska brödraskapet i och med att nätverket är ett hot i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-22 Överlämnad: 2020-06-23 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-07 Sista svarsdatum: 2020-07-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga