Terrorlistning av Hizbullah

Skriftlig fråga 2011/12:756 av Enochson, Annelie (KD)

Enochson, Annelie (KD)

den 7 september

Fråga

2011/12:756 Terrorlistning av Hizbullah

av Annelie Enochson (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Hizbullah är en organisation av både politisk, social och militär karaktär. Men trots sin mångfald är Hizbullahs målsättning tydlig – fientligheten mot Israel genomsyrar all verksamhet.

Kopplingen mellan Hizbullah och Assadregimen är välkänd, och det finns uppgifter om hur organisationen varit involverad i massakrerna på civila i Syrien och tränat den syriska regimens trupper för strid i stadsmiljö. Vidare rapporteras det om hur Hizbullah varit aktivt i fråga om att samla information om syriska oppositionella och deltagit i kidnappningen av sådana.

Hizbullahs nära band till Iran gör att organisationen misstänks vara inblandad i attacken mot israeliska turister i Bulgarien samt i attentatsförsöket mot den israeliska ambassadören i Azerbajdzjan.

New York Times skrev den 15 augusti om hur Hizbullah öppet samlar in pengar i Europa och har gjort Tyskland till bas för sin verksamhet i vår världsdel. Med anledning av al-Quds Day i augusti demonstrerade Hizbullahanhängare i flera europeiska länder, och i Berlin deltog hundratals personer.

Med anledning av Hizbullahs agerande och aktivitet aktualiseras frågan om att terrorlista organisationen. Enskilda europeiska länder har hittills terrorlistat Hizbullah, men ännu står de inte med på EU:s lista.

Mot denna bakgrund är min fråga till utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att verka för att EU ska terrorlista Hizbullah?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-07 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)