Testning för covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1298 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 27 mars 2020 gav socialministern Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19, med en löpande avrapportering till Regeringskansliet.

I samband med att uppdraget presenterades gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att 100 000 personer i veckan skulle kunna testas. Under vecka 18 innevarande år testades omkring 24 000 personer i Sverige.

Under samma vecka i Danmark genomfördes nästan tre gånger så många tester, omkring 68 000. Danmarks målsättning är att genomföra 300 000 tester i veckan, och alla som vill ska kunna testa sig enligt uppgifter till SVT. Hittills har Danmark genomfört dubbelt så många tester som Sverige, beräknat efter folkmängd.

Om Sverige skulle genomföra lika många tester per capita som Danmark skulle den svenska kapaciteten ligga nära 600 000 tester i veckan.

Som socialministern själv påpekade i samband med att Folkhälsomyndigheten fick uppdraget om att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning, så innebär en utökad testning att viktig personal inte behöver stanna hemma från jobbet trots att de kan arbeta. Därför är det av yttersta vikt att öka antalet tester. Även världshälsoorganisationen WHO är inne på att antalet tester behöver öka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, för att Sverige ska genomföra en lika omfattande testning för covid-19 som exempelvis Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-05 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga