tidigt samtal för sjukskrivna

Skriftlig fråga 2004/05:497 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 3 december

Fråga 2004/05:497

av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Hans Karlsson om tidigt samtal för sjukskrivna

Försäkringskassan har många uppgifter på sitt ansvarsområde. Framtiden kommer möjligtvis att förenkla detta genom den nya försäkringskassan i Sverige. En av uppgifterna är och kommer i ännu högre grad vara att minska ohälsan och få människor tillbaka i arbete av något slag.

Försäkringskassan i Skåne har satsat på tidigt samtal mellan läkare och den sjukskrivne. Dessa insatser har visat sig vara av stort värde. Resultaten har inte uteblivit. Vid jämförelser mellan olika försäkringskassor i landet visar det sig att skillnaden i antal "tidiga samtal" är stort. Många prioriterar inte detta arbete.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att arbetet mot ohälsan effektiviseras exempelvis genom att systemet med "tidigt samtal" mellan läkare och sjukskrivna används i större utsträckning?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2004-12-03 Inlämnad: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)