Tidsbegränsade vapenlicenser

Skriftlig fråga 2020/21:557 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För något år sedan införde Polismyndigheten en förordning om att skyttar som ville förnya sina vapenlicenser, eller i vissa fall också ville söka nya licenser, behöver kunna visa upp att de tävlat eller tränat ett visst antal gånger med vart och ett av sina vapen.

Just detta är inget som lagstiftaren krävt men det möjliggörs av att vi fortfarande har tidsbegränsade licenser i kombination med att Polismyndigheten givits föreskriftsrätt på området, för övrigt en föreskriftsrätt som de tänjt till max.

Skulle skyttarna sedan inte uppfylla kraven på viss mängd träning/tävling skulle de bli av med licenserna och därmed tvingas göra sig av med sina vapen.

Under nuvarande förhållanden ställs tävlingar in eller skjuts på framtiden av förklarliga skäl, vilket gör det svårt att upprätthålla krav om en viss mängd träning/tävling. Dessutom innebär det att många skyttar sannolikt kan känna sig mer eller mindre tvingade att hålla igång verksamhet trots smittorisk och ohälsa. Det är här skytte skiljer sig från andra idrotter. De går att pausa, men i skytte betyder paus att man måste lägga av.

Den 19 juni 2019 fattade riksdagen beslut om att avskaffa de tidsbegränsade licenserna. Det beslutet har regeringen, trots att det genom tidigare utredningar måste anses vara berett, inte effektuerat.

Att avskaffa tidsbegränsningen har ingen som helst följdpåverkan på annan reglering och påverkar inte heller någon annan verksamhet. Den skulle därför kunna avskaffas direkt.

Skjutbanorna över landet är nu i stort sett stängda. Vintern är dessutom i antågande med allt vad det innebär för att kunna bedriva skytteverksamhet utomhus. Till detta kommer också de restriktioner som regeringen infört för att hindra covid-19-smitta.

Den 8 april 2020 fick jag svaret från statsrådet Damberg på en liknande fråga jag ställde i mars. Där skriver statsrådet att ”Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med anledning av coronaviruset och vi kan ännu inte till fullo överblicka konsekvenserna av utbrottet och om detta t.ex. kommer att påverka möjligheterna till förnyelse av vapenlicenser. Jag kommer att fortsätta följa frågan och andra frågor på vapenområdet med målet att laglydiga vapeninnehavare inte ska drabbas i onödan av coronaviruset”.

Med anledning av covid-19 och regeringens restriktioner begränsas skyttarnas möjligheter att träna och tävla i den omfattning som krävs för att upprätthålla vapenlicenserna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att agera för att skyttar inte ska fråntas sina licenser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga