Tidsplanen för etableringar av nya regementen

Skriftlig fråga 2020/21:2301 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022 framgår det att Försvarsmakten med god hänsyn till statens resurser vill undvika kostnadsfördyrade förhyrningar av infrastruktur vid etableringar av nya regementen. Det låter såklart bra att vi ska värna skattebetalarnas pengar men Försvarsmakten skriver vidare att de avser att undvika dessa förhyrningar även om tidsplanen för påbörjande av förbandsutbildning påverkas.

Detta betyder i klartext att Försvarsmakten inte avser att följa riksdagens beslut gällande tidsplan för återetableringar om de anser att det blir för dyrt.

Jag har ställt denna fråga tidigare när försvarsministern var i försvarsutskottet men fick tyvärr inget svar. Därför ställer jag frågan igen.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har ministern för avsikt att säkerställa att riksdagens beslut gällande tidsplan för återetableringar följs och i så fall, på vilket sätt​?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-23 Överlämnad: 2021-03-24 Anmäld: 2021-03-25 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga