Tillfälliga undantag från strandskyddsregler

Skriftlig fråga 2020/21:559 av Christer Nylander (L)

Christer Nylander (L)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I en skrivelse till regeringen våren 2020 har Kristianstads kommun lyft behovet av att kunna ge tillfälliga dispenser från strandskydd. Bakgrunden till detta är en evenemangsstrand som skapats för att bland annat ge goda förutsättningar för ett av Sveriges stora idrottsevenemang, där runt 100 000 ungdomar samlas under några sommardagar för att spela såväl handboll som fotboll. Beachhandboll har spelats i Åhus i över 20 år och har med sina 1 450 deltagande lag år 2019 blivit något av handbollens motsvarighet till Gothia Cup.

Den konstgjorda evenemangsstranden har skapats på en tidigare outnyttjad yta i närheten av ett industriområde för att avlasta badstranden och säkra allmänhetens tillgång till den naturliga strandremsan även när stora evenemang pågår.

Med motivet att allmänheten måste ha tillgång till (den skapade) strandlinjen har nu det beslutats av länsstyrelsen, och bekräftats av mark- och miljödomstolen, att ett staket måste sättas upp för att skilja evenemanget från havet. Det innebär naturligtvis ett stort bakslag för evenemanget och en kraftigt försämrad upplevelse för besökarna. Det finns också säkerhetsaspekter som talar emot ett staket mot havet.

Även om jag inte begär att statsrådet ska kommentera det enskilda ärendet vill jag lyfta den generella frågan om möjligheten till tillfälliga undantag från strandskyddsregler. Strandskyddet är viktigt att värna, samtidigt som det behövs utrymme i lagstiftningen för ökad flexibilitet och ibland tillfälliga dispenser för att underlätta för friluftsliv och folkhälsofrämjande arrangemang, till exempel idrottsevenemang.

Inom ramen för januarisamarbetet pågår en översyn av strandskyddsreglerna för att ta större hänsyn till att befolkningstäthet och exploateringstryck för bebyggelse varierar stort över landet. Såväl i dag som med ett reformerat strandskydd finns det dock även ett behov av flexibilitet för att ge möjlighet till tillfälliga och tidsbegränsade undantag för att möjliggöra evenemang och samtidigt säkra allmänhetens tillgång övriga delar av året. Vid sidan av och utöver den generella översyn av strandskyddet som nu pågår bör det därför också skapas större utrymme för sådana tillfälliga dispenser.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att återkomma till riksdagen med förslag som skapar möjlighet till tillfälliga dispenser från strandskyddsreglerna för att möjliggöra tillfälliga evenemang?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.