Tillfälligt undantag från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning för Polismyndighetens passverksamhet

Skriftlig fråga 2021/22:1623 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I det utskottsinitiativ avseende justering av vårändringsbudgeten för 2022 som Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lagt fram föreslås en ökning av anslaget till Polismyndigheten med 500 000 000 kronor utöver det som anges i vårändringsbudgeten.

Anslagsökningen syftar till att finansiera inköp av bättre utrustning och verktyg för polisen, men också till att skapa ökade förutsättningar för polisen att korta de långa handläggningstiderna för att få pass, exempelvis genom att under en begränsad tid kunna hålla passexpeditioner öppna under kvällar och helger.

Av avgiftsförordningen (1992:191) framgår att full kostnadstäckning normalt ska gälla som ekonomiskt mål vid avgiftsbelagd verksamhet hos myndigheter under regeringen. Detta gäller bland annat Polismyndighetens passverksamhet. Förordningen ska dock inte tillämpas om något annat följer av en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

Passkrisen är långt ifrån över. I vissa polisregioner är snittväntetiden för att få tid för en ansökan 20 veckor. Och det i en tid när sommarsemestrarna står för dörren. För att få ned väntetiderna till normala nivåer kommer det att krävas en riktad insats med ökade öppettider på kvällar och helger under en begränsad period. En sådan insats kommer att innebära merkostnader som inte bör belasta den som ansöker om pass. Det finns därför anledning att besluta om ett tillfälligt undantag från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning för Polismyndighetens passverksamhet, så att det ökade anslaget kan användas för att korta köerna.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att verka för att regeringen beslutar om ett tillfälligt undantag från det ekonomiska målet om full kostnadstäckning för Polismyndighetens passverksamhet, så att det ökade anslaget till Polismyndigheten kan användas för att korta väntetiderna för att kunna ansöka om ett nytt pass?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-23 Överlämnad: 2022-05-24 Anmäld: 2022-05-25 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga