Tillgång för allmänheten till handsprit och enkla munskydd

Skriftlig fråga 2019/20:1158 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har inte lyckats särskilt väl med att begränsa spridningen av covid-19. Eftersom ingen eller mycket liten stickprovsmätning av smittade ägt rum vet vi inte hur många som smittats, men vi kan i efterhand följa smittspridningen via dem som hamnar på sjukhus. Smittspridningen med skidåkande semesterfirare från Norditalien till Stockholm och från Stockholm till Jämtland är exempel som visar med önskvärd tydlighet visar att smittan sprids mycket lätt.

Bristen på skyddsutrustning i vården liksom på utrustning för testning förefaller ha haft stor inverkan på den politik som förts hittills. Stort fokus har legat på att skydda personal inom sjukvården och på att testa människor som inkommer till sjukvården, vilket är förståeligt under omständigheterna.

Åtgärder ute i samhället har däremot varit relativt begränsade. Det finns en övervägande risk för att smittan ute i samhället inom en snar framtid kan leda till att sjukhusen inte kan hantera de insjuknade så väl som vi alla önskar.

Det är därför skrämmande att notera att inte ens de allra enklaste medlen för att begränsa smittspridning används i tillräcklig utsträckning. I stora delar av Sverige går inte handsprit att få tag på för vanliga konsumenter. Vidare har regeringen valt att inte rekommendera, och att inte säkerställa tillgång på, enkla munskydd/utandningsskydd som människor kan bära i affärer och på offentliga kommunikationsmedel för att i mindre grad smitta varandra.

Om staten, regionerna och/eller kommunerna kan lägga ut enkla munskydd i bussar och på järnvägs- och tunnelbanestationer skulle spridningen av covid-19 sannolikt minska, samtidigt som Sverige snabbare skulle kunna återgå till ett normalare läge.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Vad gör ministern och regeringen för att se till att handsprit och enkla munskydd/utandningsskydd produceras och distribueras till allmänheten för att minska spridningen av covid-19, och när kan på så sätt nuvarande bristsituation vara avhjälpt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-06 Överlämnad: 2020-04-07 Anmäld: 2020-04-08 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga