Tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet

Skriftlig fråga 2009/10:966 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 28 juli

Fråga

2009/10:966 Tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet

av Bodil Ceballos (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I dag står 1,2 miljarder människor utan tillgång till rent vatten och hela 2,6 miljarder saknar de mest grundläggande förutsättningarna för personlig hygien. Var åttonde sekund dör ett barn på grund av brist på rent vatten.

Enligt uppgift hålls det i dag den 28 juli 2010 en omröstning inom FN om att erkänna rätten till vatten som en mänsklig rättighet. Omröstningen sker på initiativ av Bolivia. Trots att bristen på rent vatten är en av de främsta orsakerna till mödra- och barnadödlighet, spridning av sjukdomar och svält har tydligen Sverige motsatt sig detta och liknande initiativ.

Mot bakgrund av Sveriges agerande riktar jag följande fråga till utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att ta initiativ till att ändra Sveriges inställning i fråga om tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-28 Anmäld: 2010-08-06 Besvarad: 2010-08-18 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-18)