Tillgången till apotek

Skriftlig fråga 2022/23:475 av Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Utförsäljningen av apoteken har lett till både en försämrad geografisk tillgänglighet och en sämre tillgång till olika läkemedel. Enligt Vänsterpartiet bör syftet med läkemedelsdistribution vara att lindra och läka sjukdom genom godkända läkemedel med god tillgång. Det kräver ett gemensamt ägande av apoteken.

I Jordbro, ett samhälle med 11 000 invånare, lades det enda apoteket i området ned nyligen. Återigen blir det tydligt att rådande marknadsprinciper inte är lämpliga för att skapa en god tillgång till apotek och läkemedel för människor i Sverige. Folkhälsoaspekten skjuts i bakgrunden när beslutet att människor inte ska kunna gå till ett apotek bestäms av att ett bolag inte upplever sig gå med tillräckligt mycket vinst. Inte minst för äldre är den fysiska tillgängligheten till apotek viktig och för vissa helt avgörande för att kunna tillgodose sig med läkemedel.

Enligt en Novusundersökning från 2020 vill även drygt sex av tio svenskar återförstatliga apoteken. Vänsterpartiet driver sedan tidigare förslaget att en översyn av förutsättningarna för ett statligt ägande av apoteken ska initieras.

Vänsterpartiet har i en tidigare skriftlig fråga (2022/23:246) lyft bristen på tillgång till apotek på mindre orter. Ministern svarade då bland annat att det så kallade glesbygdsbidraget finns för att ”stimulera en god tillgång till apotek även i områden där lönsamheten kan vara begränsad”. Jordbro utgör ett exempel på ett område som inte kvalificerar sig för glesbygdsbidraget. Många fler sådana områden finns i dag i Sverige, där samhället drar sig ifrån och vital samhällsservice uteblir. En sådan utveckling kräver politisk handling och politiskt ansvarstagande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till apotek i områden som Jordbro?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-21 Överlämnad: 2023-03-21 Anmäld: 2023-03-22 Svarsdatum: 2023-03-29 Sista svarsdatum: 2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga