Tillgången till veterinärvård

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Väntan på en veterinär kan bli lång i delar av Sverige. Bristen på distriktsveterinärer gör det svårt att upprätthålla jourberedskapen, särskilt i glesbygden. Redan för över ett år sedan konstaterade branschorganisationen Svensk Djursjukvård att det saknas nästan 400 veterinärer i landet. Sedan dess har de veterinärer som jobbar med lantbrukets djur snarast blivit färre. Nu rapporteras det att de kommande tolv månaderna behöver djursjukvården rekrytera minst 365 nya veterinärer. I Sverige examineras varje år omkring 90.

Bristen på distriktsveterinärer är mycket allvarlig eftersom deras uppdrag är att garantera service dygnet runt under årets alla dagar. Den kan orsaka onödigt lidande för sjuka djur, skapa oro hos djurägarna och kan i förlängningen vara ett hot mot livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion. I värsta fall kan den till och med leda till brott mot djurskyddslagen. Något måste göras snabbt för att få fler veterinärer verksamma.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några nya, innovativa åtgärder för att säkerställa att svenska djur får tillgång till veterinärvård både nu och framöver?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-30 Överlämnad: 2020-07-30 Sista svarsdatum: 2020-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.