Tillgänglighet för funktionshindrade på Norrlandstågen

Skriftlig fråga 2011/12:168 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 23 november

Fråga

2011/12:168 Tillgänglighet för funktionshindrade på Norrlandstågen

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nattågstrafiken till övre Norrland upphandlas av staten. SJ Norrlandståg ansvarar i dag för trafiken och bolaget hyr vagnarna av SJ. Det finns endast nattåg till övre Norrland i dag, inga förbindelser över dagen. Trots detta saknar ligg- och sovvagnarna möjlighet att ta ombord passagerare som är beroende av rullstol. På så vis är funktionshindrade utestängda från att ta tåget till eller från övre Norrland. Detta är orimligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att göra tågtrafiken till övre Norrland tillgänglig för funktionshindrade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)