Tillgängligheten på X 2000

Skriftlig fråga 2008/09:560 av Kjellin, Margareta B (m)

Kjellin, Margareta B (m)

den 3 februari

Fråga

2008/09:560 Tillgängligheten på X 2000

av Margareta B Kjellin (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sedan början av december har personer som använder rullstol och behöver lyftas ombord inte kunnat boka resa med X 2000. Bokningen har stoppats sedan allvarliga fel hittats på tågens rullstolslyftar. Strax före jul meddelade SJ att de räknade med att öppna bokningen i mitten av januari. Svensk Handikapptidskrift har sedan rapporterat att stoppet förlängts till den 28 februari och enligt nya besked har det förlängts på obestämd tid. 

X 2000 är huvudtåg på Ostkustbanan mellan Stockholm och Sundsvall, Södra stambanan mellan Skåne och Stockholm och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Därmed är det viktigt för många fjärresenärer, veckopendlare, affärsresenärer och dagpendlare.

Det är svårt att föreställa sig att vanliga resenärer skulle acceptera ett avbrott i trafiken i närmare tre månader. Menar vi allvar med att funktionshindrade ska kunna resa på samma villkor som andra är detta uppehåll inte acceptabelt. En tillgänglig kollektivtrafik är nödvändig för att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att arbeta och klara sitt vardagliga liv.

Hur vill statsrådet tillgodose funktionshindrades möjligheter att resa med X 2000 på samma villkor som andra i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-03 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-11 Svar anmält: 2009-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)