Tillgängligheten till digitala tjänster inom vården

Skriftlig fråga 2019/20:1949 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen kom det uppgifter i medierna som visade på svårigheten för synskadade att anmäla sig till testning för covid-19 via webbsidor och/eller appar, även för den som använder talsyntes. Nämnda exempel lyfter också frågan att det med stor sannolikhet finns ytterligare grupper med funktionsnedsättningar som innebär svårigheter att använda digitala tjänster.

Coronapandemin har drivit på digitaliseringen av vården, även om mycket återstår att göra. I grunden är digitaliseringen bra och viktig, för den enskilde som är i behov av vård men också som ett medel för vårdgivarna att effektivisera vården. För Moderaterna är en utökad digitalisering av vården en hjärtefråga. Vi har i riksdagen drivit igenom ett antal tillkännagivanden med syftet att riva hinder inom vården för att ytterligare underlätta för digitaliseringen.

Med detta sagt är det helt grundläggande med en god och jämlik vård i hela landet. Regionerna och deras vårdgivare har det operativa ansvaret för vården och de digitala system som används. Uppenbarligen når man inte fram i alla avseenden.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren blir därför:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att säkerställa att tillgängligheten till de digitala tjänsterna ökar för exempelvis synskadade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-13 Överlämnad: 2020-08-14 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-28 Sista svarsdatum: 2020-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga