Tillkännagivanden inom filmpolitiken

Skriftlig fråga 2018/19:635 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Snart har hela tre år passerat sedan den 15 juni 2016 då riksdagen beslutade om den dåvarande regeringens framlagda filmproposition. Filmpolitiken upphörde, via beslut som då fattades, att vara en samverkansmodell med gemensam finansiering av filmstödet från filmbranschens och statens sida. Samtidigt underkändes dock regeringens förslag till filmpolitik på många punkter via ett antal tillkännagivanden från riksdagen, som riktades till regeringen.

De tillkännagivanden som riktades till regeringen rörde bland annat tillsättandet av en bred parlamentarisk filmutredning och en skyndsam utredning av en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den dåvarande mervärdesskattesatsen på biografbiljetter.

Vad gäller att utreda en ny filmpolitik så har regeringen kommunicerat att man vill invänta hur den nu gällande filmpolitiken faller på plats. Detta är dock inte ett giltigt skäl till att skjuta frågan flera år på framtiden eftersom det inte var av rutin som riksdagen ville se hur regeringens politik föll ut, utan tillkännagivandet följde av att riksdagen ville se annan politisk inriktning än regeringen.

Tillkännagivandena från riksdagen från det aktuella tillfället går i en annan politisk riktning än regeringens egen, och flera av dessa tillkännagivanden har ännu inte tillgodosetts av regeringen. Sverigedemokraternas mening är att det är ytterst viktigt att regeringen följer riksdagens vilja vad gäller tillkännagivanden av detta slag. Att snart tre år har passerat utan att dessa har tillgodosetts på ett sätt som ligger i linje med vad som var avsett är inte acceptabelt.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

När kommer regeringen att tillgodose tillkännagivandena om filmpolitiken från riksmötet 2015/16 på ett sätt som ligger i linje med vad som var avsikten med dessa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga