tillståndsgivningen för 3 G-nät

Skriftlig fråga 2001/02:1371 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni

Fråga 2001/02:1371

av Annelie Enochson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om tillståndsgivningen för 3 G-nät

Regeringen har genom Post- och Telestyrelsen, PTS, i december 2000 givit fyra mobiltelefonioperatörer tillstånd att bygga ut nät för tredje generationens mobiltelefoni. Kraven är att mer än 99,8 % av befolkningen ska ha tillgång till nätet inom tre år och att varje operatör ska uppnå minst 30 % täckning med egen utrustning.

Däremot ställdes inga krav vid tillståndsgivningen på hänsyn till natur- och kulturvärden eller på samutnyttjande operatörer emellan. Därför gav regeringen i januari 2001 ett uppdrag till Boverket att belysa vilken inverkan en utbyggnad av det nya mobiltelenätet kan få för främst natur- och kulturvärdena. Även samordningsmöjligheter eller samordningsproblem skulle belysas.

Boverket skriver i sin rapport från maj 2001 att det kan komma att uppstå konflikter med natur- och kulturvärdena om operatörerna inte samnyttjar sina master.

Handläggningen av nätutbyggnaden har därmed skett i fel ordning. De planeringsmässiga behoven och riskerna utreddes först efter det att villkoren för operatörerna fastställts. Bristen hos tillståndsgivningen visar sig nu också i att de krav som faktiskt ställdes, gällande tidplan, knappast kommer att uppfyllas.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att i grunden utvärdera tillståndgivningen för byggandet av nät för tredje generationens mobiltelefoni?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarad: 2002-08-06 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-06)