Tillvaratagande av erfarenheter

Skriftlig fråga 2019/20:1647 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under coronapandemin har flera personalkategorier inom sjukvården omflyttats till avdelningar/enheter med större behov samt även fått en komprimerad vidareutbildning. Detta har många gånger inneburit påfrestningar, men också nya erfarenheter.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att dessa medarbetares nya erfarenheter och flexibilitet tas till vara såväl i närtid som i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29 Sista svarsdatum: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga