Trafik till Holmön

Skriftlig fråga 2009/10:714 av Baylan, Ibrahim (s)

Baylan, Ibrahim (s)

den 13 april

Fråga

2009/10:714 Trafik till Holmön

av Ibrahim Baylan (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den svävare som skulle bidra till en lösning av kommunikationsproblemen till Holmön i Umeå kommun får inte köras eftersom den inte är Isocertifierad. Detta är ytterligare ett i raden av olika bakslag och turer som drabbat Holmöbornas möjligheter till bra kommunikationer med fastlandet.

Min fråga till statsrådet är vad hon avser att vidta för åtgärd för att en gång för alla lösa de trafikbekymmer som resande till och från Holmön i Umeå kommun upplever.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-13 Anmäld: 2010-04-13 Besvarad: 2010-04-21 Svar anmält: 2010-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-21)