trafikantavgifter över Öresund

Skriftlig fråga 2000/01:531 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 12 januari

Fråga 2000/01:531

av Kenneth Lantz (kd) till näringsminister Björn Rosengren om trafikantavgifter över Öresund

Under hösten 2000 genomförde Öresundsbrokonsortiet en omfattande rabattering för personbilar. Detta i strid med det avtal som ligger till grund för broförbindelsen, nämligen att det ska vara konkurrensneutralitet mellan bro- och färjeförbindelse över Öresund. Denna rabatt har nu upphört, men enligt konsortiet planerar man nu nya rabatter, i första hand för lastbilstrafiken.

Enligt färsk statistik har färjorna som går mellan Helsingborg och Helsingör under hösten tappat cirka en femtedel av transportvolymen. Detta slår oerhört hårt mot lönsamheten. Om broavgifterna för lastbilstrafiken skulle sänkas kan det innebära ett ytterligare bortfall för färjorna som kan innebära ett hot mot rutten Helsingborg@Helsingör, en förbindelse som är en viktig förutsättning för integrationen i Öresundsregionen.

I en interpellationsdebatt med undertecknad den 28 november 2000 sade näringsministern att "trafikantavgifterna vad gäller bron är fastställda med utgångspunkt i taxorna mellan Helsingborg och Helsingör och jag avser inte att ändra detta eller komma med nya principer". Slutsatsen av detta måste ju rimligtvis vara att nya broavgifter som går lägre än de redan satta inte kan komma i fråga.

Kommer näringsministern att vidta åtgärder om Öresundsbrokonsortiet genom rabatter frångår fastlagda principer för trafikantavgifterna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-01-12 Anmäld: 2001-01-16 Besvarad: 2001-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-01-25)