Trafikavtal avseende Gotlandstrafiken

Skriftlig fråga 2013/14:653 av Christer Engelhardt (S)

Christer Engelhardt (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Det har nu blivit klart med ett trafikavtal avseende Gotlandstrafiken och att det blev Destination Gotland som får fortsatt förtroende att bedriva den statligt upphandlade färjetrafiken till och från Gotland åren 2017–2027. Destination Gotland avser med detta att införskaffa en helt ny färja som är gasdriven, en så kallan LNG-färja (liquefied natural gas), eller flytande naturgas och även anpassa de befintliga färjorna till ett miljövänligare bränslealternativ.

Enligt uppgift finns det i dag problem som behöver lösas av bland annat teknisk natur och behov av ett regelverk kring LNG-drift i passagerartrafiken. Då det i dag saknas ett gällande regelverk i Sverige på området med LNG-drift i passagerartrafiken ges tillstånd från fall till fall med stöd av regelverk från Norske Veritas och Lloyds. För att trygga den kommande färjetrafiken och även den framtida internationella kryssningstrafiken till och från Gotland med ett fungerande miljövänligt bränslealternativ behövs ett stabilt och långsiktigt regelverk med hänsyn till de långa tidsperioder som dessa fartyg ska vara i drift. Utifrån dessa regelverk kan sedan näringen lösa de tekniska problemen. Regeringen behöver vara mer pådrivande för att få fram detta regelverk så att utvecklingen mot miljövänliga passagerarfartyg i till exempel Gotlandstrafiken påskyndas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Elmsäter-Svärd: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att genom berörda myndigheter driva på internationella regler inom IMO och EU för att säkerställa att LNG-bunkring kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt på lika villkor inom hela EU och övriga delar av världen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-03 Överlämnad: 2014-06-03 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11
Svar på skriftlig fråga