Trafiksatsningar i södra Älvsborg

Skriftlig fråga 2016/17:1880 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

En av de största pendlingsströmmarna i Sverige går mellan Göteborg och Borås. Tyvärr är kust-till-kust-banan av låg standard och enkelspårig. Därför initierade alliansregeringen en järnvägssatsning på etappen Mölnlycke–Bollebygd som en start på dubbelspår över hela sträckan Borås–Göteborg. Detta skulle medföra efterlängtade minskningar av restider och resekostnader.

Tyvärr har Trafikverket i sina planer för transportsystemet 2018–2029 utelämnat satsningen på Mölnlycke–Bollebygd. Detta är ett stort misstag som riskerar att slå hårt mot södra Älvsborg. För att jobb och företagsamhet ska växa krävs en effektiv infrastruktur. Arbetspendlingen mellan Borås och Göteborg är som sagt stor.

Nu är det upp till bevis om regeringen kommer att hålla det som finansminister Magdalena Andersson lovade när hon besökte Borås 2013, nämligen att Socialdemokraterna kommer att prioritera den här tågsträckan och se till att den är klar senast år 2030.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Avser statsrådet och regeringen att satsa på tågsträckan Göteborg–Borås med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga