Trafikverket och digitalisering

Skriftlig fråga 2016/17:1845 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Att ge människor bättre möjligheter att arbeta under resa kan leda till att fler väljer att pendla med tåget i stället för bilen. Bra uppkoppling kan locka fler att välja kollektivtrafik och spårbunden trafik i stället för att ta bilen, vilket innebär att regionens klimatavtryck minskar. Detta är bra för miljön. Kapacitet och täckning för de mobila näten längs spåren måste fungera. Den nya Citybanan fungerar inte bra i detta avseende, för där brister den digitala tillgängligheten. Täckningen mellan de nya underjordiska pendeltågsstationerna är bristfällig, men åtgärder har vidtagits av regionala aktörer för täckning på de nya stationerna. Trafikverket är dock ansvarigt för tunnlarna mellan stationerna.  Aktörerna, på regional och statlig nivå, behöver samverka för att förbättra den digitala infrastrukturen i dess helhet, och staten måste ta ansvar för sin del i utvecklingen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att statliga aktörer ska bidra och samverka till helhetslösningar i utbygganden av digital infrastruktur för resenärer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-25 Överlämnad: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-11 Sista svarsdatum: 2017-09-11
Svar på skriftlig fråga