Trafikverkets dialog med kommunerna

Skriftlig fråga 2021/22:8 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

När Trafikverket ska genomföra underhåll av exempelvis det statliga vägnätet på landsbygden är det oerhört viktigt att man för dialog med berörda kommuner så att planering och information kan ske på ett smidigt sätt. Det kan exempelvis röra sig om att man behöver stänga av en väg för broreparation eller om underhåll av en väg, och då är det viktigt att kommunerna får reda på detta så att till exempel skolskjutsar kan ta en annan väg och att hemtjänsten kan planera om sina rutter. Detta drabbar ju självklart även företagaren som finns längs med sträckan.

I Marks kommun ska en bro renoveras på väg 1627 mellan Hyssna och Bollebygd, och vägen kommer att vara avstängd i mellan fem och sex månader. Detta kommer ske under 2021, och sedan kommer ytterligare en bro att renoveras på samma vägsträcka under mellan fem och sex månader 2022. När nu Trafikverket ska stänga av denna väg har information om det kommit i ett väldigt sent läge när skyltarna om att vägen stängs av redan kommit upp.

Att det satsas på infrastruktur på landsbygden är ju en självklarhet om hela landet ska leva, men att Trafikverket inte för en dialog med berörda kommuner är helt oacceptabelt och får inte hända. I detta fall finns det inget att skylla på att man missat det.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att Trafikverket för dialog och kommunicerar med kommuner när vägar helt stängs av?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-15 Överlämnad: 2021-09-15 Anmäld: 2021-09-16 Svarsdatum: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga