Trafikverkets förslag till ny vägklassificering

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket föreslår att en ny klassificering, vägtyp 6 "lågtrafikerade vägar”, införs. Dessa vägar skulle endast hållas ”framkomliga”, i jämförelse med vägtyp 5, som innebär en vägstandard där färd i skyltad hastighet med acceptabel komfort tillåts.

Jämtlands län är unikt på det sättet att vi bor överallt i hela länet, och många av våra vägar skulle kunna få ny klassificering enligt förslaget. I Jämtlands län befarar många att förslaget skulle resultera i att de vägar som skulle klassificeras som vägtyp 6 inte kommer att underhållas alls. På sikt riskerar de således att bli okörbara, särskilt under höst och vår, vilket hårt skulle drabba bland annat transportsektorn, skolskjutsar och arbetspendling, och därmed hela regionen.

I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 aviserade Trafikverket att resurserna för vägunderhåll är otillräckliga, vilket naturligtvis också skapar oro i Jämtlands län.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur ser statsrådet på förslaget till ny klassificering, vägtyp 6, och hur ser statsrådet på resurserna till landsbygdens vägar i stort och till Jämtland i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-25 Överlämnad: 2018-04-25 Anmäld: 2018-04-26 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga