Trafikverkets ingångna avtal

Skriftlig fråga 2014/15:645 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regionförbundet i Kalmar län och Trafikverket ingick den 7 maj 2010 ett avtal om upprustning av Stångådals- och Tjustbanorna. Avtalet avsåg åtgärder för totalt 200 miljoner kronor under en genomförandetid av fem år. Den regionala transportplanen skulle stå för 100 miljoner kronor och den nationella planen för lika mycket. Ett halvår innan avtalstiden löper ut meddelar nu Trafikverket att man inte kommer att fullfölja sin del av avtalet, något som får betecknas som minst sagt anmärkningsvärt.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Ska inte statliga myndigheter och verk fullfölja ingångna avtal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-09 Överlämnad: 2015-06-10 Anmäld: 2015-06-11 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.