Trafikverkets kommunikation kring färjan mellan Håkansta och Norderön

Skriftlig fråga 2014/15:393 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För drygt ett år sedan genomfördes en av Trafikverket upphandlad besiktning av fästena för färjan mellan Håkansta och Norderön. Dessa befanns då vara i stort behov av reparation och upprustning. I samband med detta sänktes maxvikten för transport över färjan till 4 ton från tidigare 60 ton. Fästena är fortfarande inte åtgärdade.

På Norderön bor 140 bofasta personer. Flera av dessa bedriver olika typer av näringsverksamhet, till exempel hotell och skogsbruk. I samband med en storm nyligen fälldes många träd, som nu ligger och väntar på transport. Sommarsäsongen är normalt en viktig turistsäsong för ön. Men varken de stockar som ligger på ön och väntar på bortforsling eller de turistbussar som är i startgroparna för att föra ut turister kan röra sig så länge färjan inte är öppen för tyngre last.

Det mest frustrerande för näringsidkarna på ön är bristen på information och kommunikation från den ansvariga myndigheten, Trafikverket. Det kan inte ge besked om när problemen ska vara åtgärdade och har inte heller gett besked om dispens för att åtminstone kunna frakta bort de stockar som annars går till spillo. De berörda känner att de inte får svar och att deras problem inte tas på allvar av myndigheten.

 

Vad avser statsrådet Anna johansson att göra för att kommunikationen mellan Trafikverket och berörda näringsidkare ska fungera även i glesbygd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-08 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-15 Sista svarsdatum: 2015-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga