Trafikverkets styrning av projektet Västlänken

Skriftlig fråga 2021/22:1665 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Västlänken är en pendeltågstunnel som byggs under centrala Göteborg som en del av Västsvenska paketet med Trafikverket som huvudman. Paketet bygger på ett avtal mellan bland annat staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, och förutom Västlänken ingår bland annat Marieholmstunneln och den nya Hisingsbron.

I maj framkom det i olika mediesammanhang att projektet Västlänken riskerar att försenas, men berörda avtalsparter har inte fått några formella signaler från Trafikverket om detta, vilket flera partier konstaterat i ett yrkande till Göteborgs kommunstyrelse. Eftersom Trafikverket är byggande och budgetuppföljande part i byggnationen av Västlänken faller ansvaret på projektets styrning och framdrift på myndigheten.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern att vidta för att säkerställa att Trafikverkets styrning av projektet Västlänken är erforderlig och inte leder till förseningar av byggnationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-06-02 Överlämnad: 2022-06-02 Anmäld: 2022-06-03 Sista svarsdatum: 2022-06-08 Svarsdatum: 2022-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga