Trålning av strömming utmed kusten

Skriftlig fråga 2019/20:1357 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Industriella trålare i Östersjön fiskar upp stora mängder strömming. Strömmingen säljs och blir bland annat fiskmjöl och foder. Industritrålarna följer reglerna och kvoterna. Det är tillåtet att tråla fyra sjömil utanför den svenska kusten, även till exempel i det nya marina naturreservatet vid Svenska Högarna ytterst i Stockholms skärgård. Det har väckts en diskussion lokalt om att skydda området mot trålning genom att flytta trålgränsen till tolv sjömil utanför svenska kusten. Förbud mot bottentrålning hjälper inte i Östersjön.

Fiskekvoterna för strömming i delar av Östersjön ifrågasätts lokalt, och det anses att en för stor del av uttaget sker inom ett för litet område och under en för kort tid så här års, när strömmingen samlas i stora stim för att gå in i skärgårdarna för att leka. Östersjöströmmingen betraktas som ett bestånd men består sannolikt av flera lokala. Andelen fritidsfiske är så liten del av den totala fångsten att den inte räknas med i beståndsuppskattningen. Inte heller det lokala och småskaliga fisket längs kusterna fångar några större mängder.

Den 6 juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet en ny flerårig plan för förvaltningen av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Planens huvudsakliga mål är att fisket senast 2020 ska bedrivas på ett sätt så att maximal hållbar avkastning (MSY) kan upprätthållas. Planen bidrar även med förslag på åtgärder för att fullfölja förbudet att kasta oönskad fisk över bord, och för att minska fiskets påverkan på det marina ekosystemet.

Forskarna i Internationella havsforskningsrådet (ICES) bedömer strömmingsbestånden. Utgångspunkten för fiskepolitik är att säkerställa att vi har långsiktigt hållbara bestånd. För detta krävs bedömningar som grundas på faktabaserade underlag. Ett hållbart fiske handlar om hela ekosystemet. Tillgången på gädda, abborre och gös påverkas av tillgången på strömming.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att beståndet av strömming ska värnas och utvecklas hållbart, vilket i sin tur innebär att även det småskaliga kustnära fisket liksom fritidsfisket av strömming kan ha en framtid?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-15 Anmäld: 2020-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.