Trängselskatt för utländska fordon

Skriftlig fråga 2019/20:1656 av Sofia Westergren (M)

Sofia Westergren (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Likabehandlingsprincipen, jämlik konkurrens och framför allt att inte missgynna sina egna landsmän och företag borde vara en självklarhet. Men i Riksrevisorns årliga rapport 2020 kritiseras  Transportstyrelsen för brister i hantering av trängselskatt för utländska fordon. Det noteras att myndigheten endast beslutar om trängselskatt för fordon från Sverige och tolv andra länder. I praktiken blir endast hälften av den utländska trafiken kostnadsförd för trängselskatten.

Fakturerat belopp för utländska fordon från de tolv länder som är inkluderade i skatten uppgår till 67 miljoner kronor för 2019. Vad som gör det hela värre sett till likabehandlingsprincipen är att obetalda fakturor sällan går vidare till indrivning. Samma mönster gäller för felparkerade utländska fordon. Om summorna för trängselskatt och obetalda felparkeringsavgifter för utländska fordon räknas samman blir summan mer än 100 miljoner kronor enbart för 2019.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att komma tillrätta med Transportstyrelsens hanteringen av trängselskatten så alla utländska fordon får betala trängselskatt och att fler obetalda utländska fakturor blir betalda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29 Sista svarsdatum: 2020-07-08 Svarsdatum: 2020-07-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga