Transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1856 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och ett nav för logistik och handel i Sverige. Transporter till och från Sverige är avgörande för svenska företag och svensk ekonomi. En stor del av det gods som importeras och exporteras passerar Göteborg. Exempelvis har ungefär sex av tio containrar som ska till eller från Sverige passerat via containerhamnen i Göteborg, före hamnkonflikten.

Containerhamnen i Göteborg har lamslagits av en arbetskonflikt under drygt ett år. Effekterna av konflikten är stora för hamnens kunder, företag i Sverige och utomlands. Många företag har tvingats att hitta nya vägar att transportera sitt gods, ofta med lastbil till andra hamnar i andra länder. Transportkostnaderna ökar liksom miljöpåverkan. Det påverkar i sin tur svensk konkurrenskraft negativt.

Dessutom, liksom som en effekt av läget i hamnen, har flera rederier beslutat och gett besked att de slutar köra stora fartyg till Göteborg. Det är mycket oroande. Så kallade transoceana direktanlöp, alltså att fartyg körs från Göteborg direkt till stora hamnar i Asien eller Amerika, har länge varit en hörnsten i effektiva logistikupplägg för svensk industri och andra företag. Detta krackelerar nu stegvis. Sverige som land riskerar att i närtid stå utan sådana direkta fartygslinjer till viktiga marknader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta givet hamnkonflikten för att Sverige även fortsatt ska kunna ha fungerande logistikflöden med transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13
Svar på skriftlig fråga