Transport av nytillverkade hus och hussektioner

Skriftlig fråga 2017/18:1168 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Tidigare under våren besökte riksdagsledamot Birger Lahti och jag hustillverkaren Lindbäcks i Piteå. Lindbäcks producerar prefabricerade hus och hussektioner, som därefter transporteras till olika delar av landet för montering och färdigställande. I samband med mötet uppmärksammades vi på ett problem som företaget menar begränsar deras verksamhet – och i förlängningen även bostadsbyggandet i Sverige.

Enligt § 11 Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon (TSFS 2009:64) bör, av hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten, undantag för transport av nytillverkade hus och hussektioner inte medges om bredden på ekipaget överstiger 415 centimeter. För Lindbäcks, och säkerligen även för andra tillverkare av prefabricerade hus, innebär detta stora problem när det gäller att transportera sina produkter.

Industriellt byggande av flerbostadshus har potential att sänka kostnaderna, korta byggtiderna och öka byggtakten. Sverige ligger i framkant när det gäller industriellt bostadsbyggande, men vi kan bli ännu bättre. För att vi ska kunna utveckla det industriella bostadsbyggandet behöver dock de berörda företagen ges bättre möjligheter att transportera sina produkter.

Paragraf 11 i Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda transporter begränsar hustillverkarnas möjlighet att transportera sina produkter, vilket i sin tur påverkar deras verksamhet och möjlighet till utveckling. Detta riskerar i förlängningen att leda till högre kostnader, längre byggtider och sänkt byggtakt – motsatsen till vad Sverige behöver i tider av stor bostadsbrist.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att se över Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon (TSFS 2009:64) i syfte att underlätta för hustillverkare att transportera sina produkter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-10 Överlämnad: 2018-04-11 Anmäld: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga