transporten för de två utvisade egyptierna

Skriftlig fråga 2003/04:1417 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 7 juli

Fråga 2003/04:1417

av Yvonne Ruwaida (mp) till utrikesminister Laila Freivalds om transporten för de två utvisade egyptierna

I en interpellationsdebatt med utrikesminister Laila Freivalds om bland annat de två utvisade egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed El Zary frågade jag vem som betalade transporten av egyptierna mellan Sverige och Egypten samt vem som betalade för planet. På denna fråga svarade utrikesministern enbart: "Hur kostnaderna fördelas av de åtgärder som genomförs av myndigheter i samband med verkställigheter har jag ingen uppgift om". Jag vill ha ett svar på min fråga, då den har stor relevans för hela ärendet. Kan inte utrikesministern svara nöjer jag mig mer än gärna med ett svar från ett annat statsråd, bara jag får ett svar på frågan.

Avser utrikesministern att ta reda på och redovisa vem som betalade transporten och planet för de två utvisade egyptierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-07-07 Besvarad: 2004-08-12 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)