Transporter av spannmål

Skriftlig fråga 2016/17:1897 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det är skördetider, och de lastbilar och chaufförer som finns tillgängliga för att transportera spannmål används mycket intensivt. Bristen på svenska chaufförer gör att åkerier tvingas leta utomlands för att lösa den akuta chaufförsbristen under högsäsong. Men det krävs kunnande och lokalkännedom för att kunna jobba effektivt med spannmålstransporterna. Det vore därför bättre om de vana spannmålstranportörerna kunde få möjlighet att jobba mer under skördeperioden. 

Sverige har ett undantag när det gäller snöröjning, då chaufförer kan få dispens från kör- och vilotiderna under det intensiva snöröjningsarbetet. Det är med andra ord inga problem att anpassa lagstiftningen efter säsongsrelaterade arbetsintensiva perioder. Åkerier som kör spannmålstransporterna borde därför temporärt få dispens från kör- och vilotiderna även under det intensiva skördearbetet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se över regelverket och ta initiativ till att införa en tillfällig dispens från kör- och vilotiderna för lastbilschaufförer under höstskörden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-06 Överlämnad: 2017-09-07 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga