Transportstyrelsens slutrapport

Skriftlig fråga 2022/23:466 av Linda W Snecker (V)

Linda W Snecker (V)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Efter ett tillkännagivande från riksdagen gav dåvarande regeringen den 17 februari 2022 Transportstyrelsen i uppdrag att analysera vilka förutsättningar som skulle behöva ändras för att genom skärpt miljökontroll vid besiktning kunna förbättra luftkvaliteten. Analysen skulle omfatta besiktning av framför allt personbilar, lastbilar och A-traktorer. Transportstyrelsen är nu klar med sitt uppdrag och redovisar sina slutsatser i rapporten Förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning som kan förbättra luftkvaliteten. För att få bättre luftkvalitet bör kraven i första hand inriktas på kväveoxid- och partikelutsläpp från nyare personbilar och lastbilar, skriver Transportstyrelsen bland annat i sin slutrapport.

Vid sidan av ett antal förslag på skärpningar och åtgärder medger Transportstyrelsen att dagens bilbesiktning missar många bilar som har fel på avgasreningen. Trots att många bilar med farliga avgaser släpps igenom besiktningen vill Transportstyrelsen invänta nya EU-direktiv på området.

Enligt Naturvårdsverket och miljöforskare på IVL leder luftföroreningar från trafiken till 1 400 för tidiga dödsfall varje år. Sverige är numera bland de sämsta i Europa vad gäller utsläpp av föroreningar i besiktningen.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Anser statsrådet, i linje med Transportstyrelsen, att Sverige måste invänta nya EU-direktiv innan det går att agera mot de farliga avgaser i trafiken som skördar liv varje år och om inte, kommer statsrådet att ta några initiativ med anledning av detta?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-16 Överlämnad: 2023-03-17 Anmäld: 2023-03-21 Svarsdatum: 2023-03-29 Sista svarsdatum: 2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.