Trätek och industriforskningsinstituten

Skriftlig fråga 2000/01:1636 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 30 augusti

Fråga 2000/01:1636

av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Björn Rosengren om Trätek och industriforskningsinstituten

Svenska staten satsar i en internationell jämförelse små offentliga medel på fristående forskning inom basindustrin. 1998 rörde det sig om ungefär 500 miljoner. De offentliga anslagen dubblas vanligtvis flera gånger i slutändan eftersom industrin och EU ger anslag ovanpå staten. Sveriges satsning på industriforskning utgör endast 3 % av den offentliga FoU-budgeten, vilket står i stark kontrast till EU-ländernas genomsnitt på 24 %. Siffran för Finland respektive USA är 30 %. Nu aviseras ytterligare nedskärningar i årsanslagen från 377 till 145 miljoner kronor, dvs. en minskning med ca 60 %.

Särskilt viktigt är det statliga engagemanget i träindustrin. Trätek är den gemensamma forskningsorganisationen för sågverken och övrig trämekanisk industri i Sverige. Branschen har inga egna storföretag som bedriver egen forskning och utveckling. I stället har samarbete med Trätek varit ett sätt att få tillgång till forskare och innovationsstödjande program.

Effekten för Trätek innebär en halvering av verksamheten, men den stora negativa effekten ligger främst i utebliven utveckling eller avveckling av träindustrin i skogslänen.

Vad avser ministern göra för att säkra och utveckla forskningen inom träbranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarad: 2001-09-06 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-06)