Trefaldig subventionering av barnflickor

Skriftlig fråga 2007/08:1623 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1623 Trefaldig subventionering av barnflickor

av Caroline Helmersson-Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den skatte- och avdragspolitik som statsrådet initierat ger många märkliga effekter som både utnyttjas och uppmärksammas av medborgare.

En medborgare som får ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3 000 kronor per månad kan för detta bidrag anställa en barnflicka. För inkomståret 2008 gäller att om denne/denna är född 1983–1989 (personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år) blir arbetsgivaravgiften 21,31 procent mot normala 32,42 procent. Den som är egen företagare och som bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får själv betala socialavgifter i form av egenavgifter. Egenavgiften för den som är född 1983–1989 (vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år) är 20,45 procent av underlaget mot normala 30,71 procent. Medborgaren som köper barnflicketjänsten kan dessutom dra av hälften av kostnaderna på skatten som hushållsnära tjänst. I praktiken innebär det att staten trefaldigt subventionerar denna medborgares barnflicka.

Den 15 maj 2008 presenterade statsrådet en promemoria om en utökning av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Förslaget innebär att åldersgruppen utvidgas till att även omfatta personer yngre än 18 år och personer som har fyllt 25 men inte 26 år. Dessutom föreslås att arbetsgivaravgifterna inklusive den allmänna löneavgiften sänks från 21,30 procent till 15,74 procent och att egenavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften sänks från 20,45 procent till 15,32 procent.

På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande om att möjliggöra och utöka trefaldig subventionering av barnflickor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-19)