Trygga och säkra rastplatser

Skriftlig fråga 2020/21:3366 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sveriges Åkeriföretag och många av landets åkerier och chaufförer arbetar med att kartlägga vilka brister som finns utmed landets vägar när det gäller tillgången på säkra och trygga rastplatser för åkerinäringen.

För att chaufförer och åkerier ska kunna planera sina transporter på ett bra sätt och samtidigt klara kraven på lagliga kör- och vilotider måste det finnas en tillgång till fler och säkrare rastplatser. Även Trafikverket jobbar med dessa frågor, men tyvärr ser vi inga resultat utmed landets vägar.

Dessutom är många rastplatser dåligt skötta och blir mer en plats för utländska lastbilar som väntar på nya körningar inom landet, vilket gör att platserna för chaufförer att stanna på är kraftigt begränsade och alldeles för få.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att ta vara på den kunskap Sveriges Åkeriföretag nu har jobbat fram när det gäller fler rastplatser och med den kunskapen också snabba på en utbyggnad av fler säkra rastplatser i Sverige?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-07-20 Överlämnad: 2021-07-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.