Tryggad gödselförsörjning

Skriftlig fråga 2021/22:1550 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Inför nästa års odlingssäsong finns en betydande risk att tillgången på mineralgödsel och användningen av densamma kommer att minska om inte situationen i Ukraina eller världsmarknadspriserna dramatiskt förändras den närmaste tiden. En sådan minskning vore ett allvarligt slag mot svensk livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga, särskilt i det säkerhetsläge landet nu befinner sig i.

Många lantbrukare gör sina beställningar inför nästa odlingssäsong redan nu under våren. Det innebär att det finns kort om tid att agera politiskt. Centerpartiet anser att regeringen redan nu måste vidta åtgärder för att säkra tillgången till svensk mineralgödsel. En sådan konkret åtgärd är att se över vilka förutsättningar Kemikalieinspektionen har att göra en tillfällig EU-anpassning av sina gränsvärden för mineralgödselns kadmiuminnehåll, för att därigenom möjliggöra import av gödsel från fler länder än de som vi tidigare varit beroende av, däribland Ryssland.

Redan i dag har Kemikalieinspektionen möjlighet att utfärda en sådan dispens, men den måste enligt uppgift prövas från fall till fall, vilket riskerar att försena de nödvändiga besluten. Det hade varit bättre om myndigheten kunnat utfärda en allmän dispens för 2022 och 2023. Därtill har myndigheten gett uttryck för att den kommer att behöva cirka tre månader för att fatta beslut, vilket är otillräckligt enligt Centerpartiet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

På vilket sätt kommer statsrådet och regeringen att verka för att Kemikalieinspektionen ska ha förutsättningar att bidra till en tryggad gödselförsörjning inom jordbruket i år och nästa år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-06 Överlämnad: 2022-05-08 Anmäld: 2022-05-10 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga