Trygghet i socialt utsatta områden

Skriftlig fråga 2016/17:1527 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

SVT Nyheter rapporterar den 1 juni om en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). I denna framkommer att mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Enligt Brå uppger ca 53 procent av kvinnorna att de är mycket/ganska otrygga eller att de avstår från att gå ut på grund av otrygghet i socialt utsatta områden. Enligt Brå är siffran för kvinnor i övriga urbana områden 23 procentenheter lägre.

Detta är särskilt oroande. Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oberoende av var man bor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder eller initiativ avser ministern att vidta för att öka tryggheten, särskilt för kvinnor, i socialt utsatta områden i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-02 Överlämnad: 2017-06-05 Anmäld: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga