Trygghetsberedningens delbetänkande 1

Skriftlig fråga 2021/22:1580 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Beslutet att tillsätta kommittén är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som presenterades i september 2019. Kommitténs uppdrag är dock bredare än att bara omfatta gängkriminaliteten. Kommittén ska lämna årliga delredovisningar under 2021–2023. Ett slutbetänkande ska lämnas i oktober 2024.

I oktober 2021 lämnade Trygghetsberedningen över sitt första delbetänkande Vägar till ett tryggare samhälle till statsrådet Morgan Johansson.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit med anledning av slutsatser i Trygghetsberedningens första delbetänkande?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-13 Anmäld: 2022-05-16 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.